logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

De Protestantse Gemeente te Winterswijk is een pluriforme gemeente, met een divers aanbod aan kerkdiensten. In beide kerken is bij toerbeurt een zondagse reguliere kerkdienst.

Daarnaast zijn er andere kerkdiensten, zoals Young@Heart diensten en KOM-diensten (zangdiensten) en buurtschapsdiensten.

En verder in het kader van 'Musica Jacobi': vespers, cantatediensten, evensongs, etc.

Met welke achtergrond wij ook deelnemen aan kerkdiensten, wij proberen ons geloof te beleven, uit te dragen en in ons dagelijks leven inhoud te geven.

Onze missie

De Protestantse Gemeente Winterswijk wil een veelkleurige, missionaire en diaconale ge­meente zijn. Wij willen open zijn naar de moderne cultuur en betrokken zijn op de samenleving. Wij willen een plek bieden waar mensen gelegenheid vinden om elkaar te ontmoeten. Zij krijgen de ruimte om elkaar te helpen bij hun zoektocht naar zin en houvast.

Daarbij zijn en worden wij aangesproken door het Woord van God. Wij zijn geraakt door Zijn liefde en zijn geïnspireerd door Jezus Christus.

Jezus heeft ons de ogen geopend voor het heil van God. Wij geloven dat Jezus ons geroepen heeft om dit heil met anderen te delen. In woorden en met daden, met iedereen die wij ontmoeten. Door hem voelen wij ons aangespoord om dat geloof te delen. Zo zijn wij onze medemensen van dienst, met wat wij dankzij hem over God hebben ontdekt. Zo zoeken wij samen met anderen naar mogelijkheden om met elkaar samen te leven. Samenleven, op een rechtvaardige en menswaardige manier. Samenleven in Winterswijk, Nederland en we­reldwijd, vanuit de belofte van zijn Koninkrijk.