logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Winterswijk stelt elke 4 jaar een geactualiseerd Beleidsplan op.

Het Beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse werkplannen van:

  • de kerkenraad;
  • het College van Kerkrentmeesters;
  • het College van Diakenen;
  • alle taakgroepen.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Kerkenraad

College van Diakenen

Taakgroepen