logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

De Ontmoeting op Zondag is een bijeenkomst waar een groep enthousiaste mensen samenkomt om, in een ongedwongen sfeer, te bespreken hoe je het geloof in de praktijk van alle dag 'handen en voeten' geeft. We zingen en bidden samen, lezen uit de Bijbel en gaan hierover (in groepen) in gesprek. [Dit jaar doen we dat aan de hand van het boekje 'Sterk en moedig als Jozua' van het Evangelisch Werkverband]. De kinderen zijn intussen op een creatieve manier bezig met het bijbelgedeelte van die zondag.

Een paar keer per jaar is er een gastspreker die het thema van die zondag inleidt.

Vooraf is er koffie en thee met wat erbij, naderhand gezellig samenzijn met soep en brood.

Deze bijeenkomsten zijn in Den Angang, elke tweede zondag van de maand, van 12.00 tot ca. 13.15 uur, inloop vanaf 11.30 uur.