logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

Als Protestantse Gemeente willen we mensen nabij zijn op de kruispunten van het leven, bijvoorbeeld rond de uitvaart van een overledene. Hieronder kunt u lezen wat u het beste kunt doen wanneer u ons wilt betrekken bij het laatste afscheid.

Uitvaartgroep
Voor een kerkelijke uitvaart kan een beroep gedaan worden op de Uitvaartgroep. Deze groep bestaat uit de predikanten, de kerkelijk werker voor het Ouderenpastoraat en (momenteel) een aantal vrijwilligers. Twee van deze vrijwilligers zijn opgeleid om uitvaartdiensten te leiden en ook bevestigd als ouderling. Daarnaast zijn er coördinatoren van de uitvaartgroep. Zij zijn beurtelings telefonisch bereikbaar voor overleg over de plaats, de dag en het tijdstip van de uitvaartdienst. En over wie de uitvaartdienst zal leiden. Wanneer er voorkeur is voor één bepaalde predikant of vrijwilliger, kan de uitvaartverzorger/familie dat aangeven. De coördinator bekijkt steeds wie de uitvaartdienst kan leiden. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene/familie, al kan het soms voorkomen dat de gewenste predikant of vrijwilliger net niet beschikbaar is. Dan wordt in overleg naar een ander gezocht, die– zo leert de ervaring – gelukkig ook altijd wordt gevonden.

Kerkgebouwen
Indien gewenst kan de afscheidsdienst plaats vinden in één van onze kerkgebouwen, de Zonnebrinkkerk of de Jacobskerk.

Welke stappen zijn belangrijk?

  • Neem zo snel als mogelijk is contact op met de Uitvaartgroep. De uitvaartverzorger beschikt over de benodigde gegevens
  • Neem zo snel als mogelijk is contact op met de koster-beheerders voor het vastleggen van het kerkgebouw en eventueel gebruik van de koffie/lunchruimte
  • Weet u niet bij wie u moet zijn, neem dan contact op met de medewerkers van het kerkelijk bureau die u graag verder willen helpen