logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

Onze kerkelijke gemeente kent twee rechtspersonen, t.w.:

- de Protestantse Gemeente te Winterswijk
- de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen hebben een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN), t.w.:

- voor de Protestantse Gemeente te Winterswijk: RSIN 002728722
- voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk: RSIN 807914162