logo

Jacobskerk

 

Zonnebrinkkerk

In een periode van ziekte kan het prettig zijn om eens met iemand te praten van de kerk; dat kan uw bezoekmedewerker, uw bezoekouderling of uw predikant zijn. In het kerkblad Kerkenwerk en het bij u bezorgde sectieboekje kunt u hun gegevens terugvinden. Mocht u die niet meer hebben, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau die u graag verder zullen helpen.

Ziekte kan ook uitmonden in langdurige ziekte of een ziekte blijken te zijn die levensbedreigend is. Ook dan kunt u rekenen op het pastorale team van de sectie waar u woont.

Vaak denken gemeenteleden dat ziekte wel bekend is bij het pastorale team, maar dat is juist meestal niet het geval; stelt u bezoek op prijs, wilt u eens praten, neem dan vooral zelf contact op. Dan kunnen we als kerkelijke gemeente zo goed mogelijk er voor u zijn.

Welke stappen zijn belangrijk?

  • Informeer uw bezoekmedewerker, uw bezoekouderling of uw predikant dat u ziek bent of bent/wordt opgenomen in het ziekenhuis en een bezoekje op prijs stelt
  • Weet u niet bij wie u moet zijn, neem dan contact op met de medewerkers van het kerkelijk bureau die u graag verder willen helpen