Menu:

Andere onderwerpen die mogelijk van belang zijn:

Er zijn ook nog andere onderwerpen waarover u informatie zou willen kunnen vinden en we hebben geprobeerd dat op deze pagina samen te vatten. Mocht u iets missen, schroom dan niet om dit ons te laten weten: mail de webmaster

Lidmaatschap van onze gemeente

De burgerlijke gemeente van uw oude woonplaats geeft aan de burgerlijke gemeente van uw nieuwe woonplaats door dat u bent verhuisd. nze kerkelijke gemeente krijgt automatisch bericht van uw komst, tenzij u (bij de burgerlijke gemeente) hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben.

Nieuw-ingekomen worden door de kerk welkom geheten; mocht u op afzienbare termijn niets horen, of lid willen worden van onze gemeente, neem dan contact op met het kerkelijk bureau (zie pagina Contact).

Kerkelijke bijdrage

Elk jaar wordt in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden en natuurlijk hopen wij dat onze gemeenteleden hun verantwoordelijkheid voor het lidmaatschap van onze gemeente serieus nemen. Hebt u verzocht om de kerkelijke bijdrage automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening, maar wijzigt uw bankrekeningnummer, neem dan contact op het kerkelijk bureau (zie pagina Contact).

Als u dat wenst kan de afscheidsdienst plaats vinden in één van onze kerkgebouwen, de Zonnebrinkkerk of de Jacobskerk. Samen met de predikant kunt u vorm en inhoud geven aan de dienst ter nagedachtenis.

Kerkelijke post

Ontvangt u post van uw kerkelijke gemeente, maar zijn de gegevens niet correct, neem dan contact op met het kerkelijk bureau, zodat dit kan worden aangepast
(Klik hier voor de pagina Contact).

Kerkenwerk

Dit is het kerkblad van onze gemeente waarin u informatie vindt van alle kerkdiensten, van uw predikant en tal van andere onderwerpen en activiteiten van onze gemeente.

Kerkenwerk wordt bezorgd bij alle gemeenteleden die jaarlijks € 40,00 of meer bijdragen aan onze gemeente.

Ontvangt u geen Kerkenwerk, maar wilt u dat wel graag ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau; hieraan zijn wel abonnementskosten verbonden.

Ontvangt u wel Kerkenwerk, maar stelt u geen prijs meer op de ontvangst daarvan, neem ook dan contact op met het kerkelijk bureau (zie pagina Contact)

Kerkradio

De kerkdiensten van onze gemeente zijn ook via internet te beluisteren (op de website van onze gemeente www.pgwinterswijk.nl vindt u onder de knop Internetkerkradio alle gegevens). Hier vindt u ook de informatie over de plaatsing van een ‘kerkwebradio’. U kunt ook contact opnemen met het kerkelijk bureau (zie pagina Contact)

Zondagsbrief

Elke zondag krijgt u desgewenst de zondagsbrief, een wekelijkse brief met informatie over de kerkdiensten en allerlei andere belangrijke zaken. U kunt de zondagsbrief ook digitaal ontvangen, daarvoor moet u zich wel opgeven. Dat kunt u doen op de pagina Zondagsbrief (zie de desbetreffende knop). Hier kunt u zich opgeven (maar geen typefouten!) en u kunt daar ook uw emailadres wijzigen als dat verandert.

Huren kerkgebouwen en/of vergaderruimtes

Beide kerkgebouwen kunnen worden gehuurd voor concerten en andere evenementen, mits passend voor de kerkgebouwen.

Ook voor uitvaarten kunt u terecht in zowel de Jacobskerk als de Zonnebrinkkerk.

De ruimtes in het ZonnebrinkCentrum kunnen worden gehuurd voor vergaderingen, het vieren van een jubileum, verjaardag of andere gelegenheden. (Klik hier voor de pagina Contact)