Menu:

PGW-band

De veelklankige kerkmuzekpraktijk van de Protestantse Gemeente te Winterswijk kent naast de gebruikelijke instrumenten zoals het orgel en de piano vleugel ook een eigen band, met de herkenbare naam: PGW-band.

De PGW-band is een actieve groep gemeenteleden die aan diverse diensten zoals die binnen onze gemeente gehouden worden hun muzikale medewerking verlenen. Een dergelijke band heeft natuurlijk ook een gedegen muzikale leiding nodig en dus heeft de PGW-band (zoals wij dat noemen) een pop-cantor. Iemand die muzikaal geschoold is, en in staat is om een band te leiden en zelf daarin mee te spelen. Natuurlijk heeft de PGW-band haar eigen instrumentarium en geluidsinstallatie.

De PGW-band is te vinden (en dus te beluisteren!) in ondermeer de volgende diensten:
- Young@Heart diensten
- Komdiensten
- Jeugddiensten
- Pasen, Pinksteren of Kerst

Muzikanten die willen meedoen kunnen zich melden bij de pop-cantor (Mail de popcantor); in goed overleg wordt dan bekeken op welke wijze dat het beste kan worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de PGW band?
Neem dan contact op met de pop-cantor (Mail de popcantor)