Menu:

Muziek Centraal

Muziek Centraal

Naast Musica Jacobi is er ook een orgelconcertserie in de Jacobskerk met de naam Muziek Centraal, waarin het monumentale Naber / Metzler-orgel, maar ook het koor- en kistorgel een centrale rol spelen.

In de zomermaanden zijn er in de Jacobskerk elke woensdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur marktconcerten waarin de orgels worden bespeeld, soms in samenspelmet andere instrumenten. De serie wordt elk jaar afgesloten met een Bach-concert op de tweede zaterdag van september (Monumentendag).

De toegang tot Muziek Centraal is (op het Bach-concert na) vrij, maar ter bestrijding van de onkosten en voor de instandhouding van Muziek Centraal wordt er bij de uitgang wel een vrije gift gevraagd.

Nadere informatie over de concerten is te vinden op de website: www.muziekcentraal.org