Menu:

Moderamen, Grote en Kleine Kerkenraad

Voorzitter:
Ds. Jan Struijk
Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
Tel. 0545 - 472 987
Email Ds. Jan Struijk

Scriba:
Henk Korenberg
Bargerslat 23
7103 DS Winterswijk
Tel. 0543 - 517 303
Email Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters :
Anneke Stans
Berberislaan 66
7101 ZZ Winterswijk
Tel. 0543 - 518 873
Email College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen :
Gerda Osinga-Bonnink
Dingstraat 16
7101 GX Winterswijk
Tel. 0543 - 785 072
Email College van Diakenen

Vanuit de Predikanten:
Ds. Theo Parmentier
Tuunterstraat 26-1
7101 EG Winterswijk
Tel. 0543 - 534 981
Email Ds. J.T. Parmentier

Vanuit de Kerkenraad:
Chris Wijnveen
J. Vermeerstraat 3
7103 AJ Winterswijk
Tel. 0543 - 515 307
Email Chris Wijnveen

De Protestantse gemeente te Winterswijk heeft gekozen voor een kerkenraadstructuur, waarbij taakgroepen en pastoraat zo zelfstandig mogelijk kunnen werken.

In 2017 is besloten om te gaan werken met een enkelvoudige en kleinere kerkenraad, die ongeveer 11 keer per jaar bij elkaar komt. De besluitvorming is zo vereenvoudigd.

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de scriba, de voorzitters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, aangevuld met een assessor (één van de predikanten), aangevuld met een lid van de kerkenraad. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en handelt de lopende zaken af.

Er kunnen door de Kerkenraad commissies worden ingesteld met bijzondere opdracht; een voorbeeld hiervan is de beroepingscommissie (als er een nieuwe predikant gezocht moet worden), maar commissies kunnen voor alle denkbare terreinen worden ingesteld.

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip 'plaatselijke regeling' gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen.

Ook de Protestante Gemeente Winterswijk kent een plaatselijke regeling. Deze plaatselijke regeling wordt komende tijd aangepast aan de nieuwe kerkenraadstructuur waarmee per 1 januari 2018 gewerkt wordt; deze regeling moet ook aangepast worden, omdat per 1 mei 2018 de kerkorde drastisch gewijzigd is. Te zijner tijd kunt u de Plaatselijke regeling hier downloaden en inzien.