Menu:

Beleidsplannen

De Protestantse Gemeente te Winterswijk heeft ervoor gekozen om wat zij wil bereiken en de wijze waarop vast te leggen in beleidsplannen.

Zo is er een Beleidsplan voor de gehele gemeente, wat u op deze pagina kunt downloaden, zodat u daarvan kennis kunt nemen.

Het beleidsplan zien wij als het startpunt van werkplannen, plannen die door het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en alle Taakgroepen worden opgesteld, besproken in de Kerkenraad en vervolgens een definitieve status krijgen. De genoemde Colleges en Taakgroepen gaan vervolgens daarmee aan de slag en de Kerkenraad heeft als taak de voortgang daarvan te bewaken en de resultaten te leggen naast wat daarover in het gemeentebrede Beleidsplan is opgeschreven.

Hieronder vindt u de links van de (al) beschikbare plannen:

Kerkenraad
Download het (Concept) Beleidsplan van de Kerkenraad

College van Diakenen
Download het Beleidsplan van het College van Diakenen

Taakgroepen
Download het Werkplan van de Taakgroep Missionaire gemeente Opbouw

Werkplan Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie

Op de komende gemeenteavond (13 november a.s.) zullen twee onderwerpen (in elk geval) aan de orde komen, t.w. het door de kerkenraad goedgekeurde Communicatieplan en de door de kerkenraad voorlopig vastgestelde Plaatselijke Regeling. Door beide documenten nu al op de website te plaatsen kunnen de kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden (alvast) kennis nemen van deze documenten.

Communicatieplan
Download het Communicatieplan PGW

Plaatselijke Regeling
Download de Plaatselijke Regeling PGW