Menu:

Taakgroep Pastoraat

Voorzitter:
. nog onbekend
.
7101 .. Winterswijk
Tel. 0543 - onbekend
Email Taakgroep Pastoraat (Nog niet aanwezig)

Secretaris:
.Onbekend
. Onbekend
7101 .. Winterswijk
Tel. 0543 - onbekend
Emailadres nog niet bekend

Met ingang van 01-01-2018 is Pastoraat een aparte taakgroep geworden en is de taakgroep Jeugd en Jongvolwassenen samengevoegd met de taakgroep Vorming en Toerusting die sindsdien taakgroep Ontmoeting & Inspiratie heet.

Pastoraat is kort gezegd: herderlijke zorg. Wij willen als gemeente, indien nodig en mogelijk, betrokken zijn bij mensen op kruispunten van hun leven

De taak van de taakgroep Pastoraat is drieledig.
In de 1e plaats is zij er ter ondersteuning van het huidige pastorale werk dat in de verschillende wijken plaatsvindt
In de 2e plaats wil zij oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en zo nodig voorstellen doen voor nieuw beleid inzake het pastorale werk
In de 3e plaats verzorgt zij vorming en toerusting van bezoekers om hen te helpen hun werk zo efficiënt mogelijk in te vullen

Leden van de taakgroep zijn: de zes contactenpersonen van de zes verschillende wijken (Wijk A-F) + de pastores van die wijken.

De taakgroep komt minimaal twee per jaar bij elkaar en stelt jaarlijks een werkplan op, lopende van startzondag tot startzondag.
Dit werkplan is niet groter dan één A-4 tje. In dit werkplan komt te staan wat de taakgroep dat desbetreffende jaar gaat doen. Genoemd kunnen dan worden activiteiten als bijvoorbeeld het voorbereiden en organiseren van groothuisbezoeken en cursussen voor pastorale werkers, maar ook de bezinning op het algemene pastorale werk en beleid. Kortom al die activiteiten die vallen onder bovengenoemde taakstelling. Het pastorale werk zelf wordt in de wijkteams gedaan. De taakgroep zal elk jaar haar werk presenteren binnen de kerkenraad.