Menu:

Sectie De Pas - Bargerbosch

Predikant:
Vacant
.
.
Tel. 0543 - 000 000
Email (vacant)
Voorzitter:
Netty Klomp
Pasbree 38
7103 BR Winterswijk
Tel. 0543 - 516 559
Email Netty Klomp

Bij het kerkelijk bureau van onze gemeente (Zonnebrink 61) is een boekje verkrijgbaar met de adressen van alle medewerkers van de sectie en de tot de sectie behorende straten en wie de bezoekouderling of -medewerker is van deze straten.

Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt en bezoek vanuit de kerk op prijs stelt, wilt u het dan rechtstreeks (laten) doorgeven aan de predikant of aan een medewerk(st)er uit het pastorale team? Als u dat alleen opgeeft bij de opname in het ziekenhuis ontvangen wij nagenoeg nooit bericht over uw ziekenhuisopname.