Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

Kerkelijke emailadressen
Het gebeurt veel dat gemeenteleden bijv. een predikant per email wil bereiken en dan een typefout maakt in het emailadres of zelf denkt dat het emailadres wel zus of zo zal zijn, terwijl op de pagina's van deze website nagenoeg overal emaillinks zijn te vinden; als u deze links gebruikt weet u zeker dat uw email op de juiste plaats terecht komt en voorkomt u dat uw email alleen bij de webmaster terecht komt en u opnieuw kunt beginnen. Maar dus svp gebruik van de website.

Goed nieuws voor de Jacobskerk!
Het College van Kerkrentmeesters is er in geslaagd om van onze eigen Jacobskerk een officiële trouwlocatie te maken. Inmiddels staat de Jacobskerk als zodanig al genoemd op de website van de gemeente Winterswijk. Dit betekent dat het nu mogelijk is om ook het burgerlijk huwelijk af te laten sluiten in de monumentale Jacobskerk. Het College is daar bijzonder blij mee, want dit draagt bij aan het goed op de kaart zetten en houden van onze Jacobskerk.

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

T/m 29 april: Enquête jeugd en (jong)volwassenen
Als je boven de 17 jaar en onder de 50 jaar bent heb je de mogelijkheid om de enquête voor de Protestantse Gemeente Winterswijk in te vullen. Deze enquête is bij jou thuis bezorgd. Met deze enquête willen we in beeld brengen waar de behoeften en interesses liggen van jou als lid van onze gemeente.
Wie zijn wij? Freerk Hovinga is predikant binnen de Protestantse Gemeente Winterswijk en houdt zich onder meer bezig met het jongerenwerk.
Wessel Brandenburg is sinds januari in deze gemeente aangesteld als kerkelijk werker om een onderzoek te leiden op het gebied van jeugd en (jong)volwassenen.
Een onderdeel van dit onderzoek is de enquête.
Waarom deze enquête? De gemeente Winterswijk verandert, de samenleving verandert en mensen veranderen. Ook de Protestantse Gemeente Winterswijk is aan verandering onderhevig.
Met deze enquête proberen wij die veranderingen in beeld te krijgen en willen wij de wensen en behoeften van gemeenteleden tot en met ongeveer 50 jaar inventariseren.
Uit dit onderzoek komen aanbevelingen voort aan de Protestantse Gemeente Winterswijk.
Hoe meer reacties des te betrouwbaarder wordt het onderzoek Dus alvast bedankt voor het invullen. Als je (net) niet bij de doelgroep hoort maar wel verbonden voelt met deze groep kun je de enquête ook invullen. Download hier de enquête en stuur hem op naar Mail Wessel Brandenburg. Dit kan tot en met maandag 29 april.

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: het moderamen heeft besloten om de eerder geplande datum van dinsdag 03 april naar een later moment te verschuiven; een nieuwe datum is nog niet bekend.

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2018: 03 mei, 07 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2018: 26 april, 24 mei, 21 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2018: nog niet bekend

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2018: 28 mei
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2018: 19 april, 14 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Secties en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Hemelvaartsdag 10 mei
Pinksteren 20 en 21 mei
Kerst 25 en 26 december

Vakanties schoolseizoen 2017/2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com