Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Muziek Centraal met jong talent
Deze zomer worden er in de Jacobskerk weer marktconcerten gegeven onder de noemer Muziek Centraal. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend marktconcert. De bespeling heeft het karakter van een inloopconcert, tijdens het concert blijft de kerk open. Na afloop wordt er bij de uitgang gecollecteerd.
Woensdag 26 juli speelt Jan Willem Docter, geen onbekende in het Oosten van het land. Hij voert werken uit van o.a. Handel, Krebs en Pomper. Ook voert hij eigen werk uit.
Het carillon van de Jacobstoren wordt, net als de rest van het jaar, ook op woensdag bespeeld. De beiaard kan vanaf 10.30 uur worden beluisterd op en rond de markt of (bij gunstige wind) vanuit de Notaristuin.

Lutherreis 18 t/m 23 september: gaat u mee?
Zoals in Kerkenwerk al viel te lezen wordt dit jaar 500 jaar Reformatie herdacht. En ook onze PGW wil dat niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Om die reden wordt er een Lutherreis georganiseerd waarvan de kosten (afhankelijk van het aantal deelnemers) ongeveer uitkomen op € 569,00. De reis wordt begeleid door Ds. Fransien van Keulen en Ds. Jan Struijk. De groep reizigers bestaat nu al uit 25 personen, maar er is nog plaats! Meldt u zich dus gerust aan! Er is een document gemaakt met nadere informatie en foto's: Download de nadere informatie

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2017: geen nieuwe data bekend

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2017: 15 juni

Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraden
Kleine Kerkenraad (op donderdag):
2017: 29 juni

Grote Kerkenraad (op donderdag):
2017: 23 mei (eenmalig dinsdag!)
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2017: 29 mei
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 14.00 uur
College voltallig (op donderdag):
2017: 08 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Secties en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Hemelvaartsdag: 25 mei 2017
Pinksteren: 04 t/m 05 juni 2017

Vakanties schoolseizoen 2016/2017
Zomervakantie: 08 juli t/m 20 augustus 2017

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. De Jonge:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@kpnmail.nl