Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Nacht naar Licht 2019
Inmiddels is het een traditie geworden, georganiseerd door onze gemeente: de Nacht naar Licht. Al wakend wordt de nacht van Stille Zaterdag (20 april) op Pasen (21 april) doorgebracht. Er wordt gewacht op het eerste zonlicht van Pasen. Het thema van de nacht is dit jaar: “ANDERS?!” Net als andere jaren start de nacht met de dienst op Stille Zaterdag om 22.00 uur in de Jacobskerk op de Markt. Daarna, vanaf 23.00 uur, maakt ook Den Angang deel uit van het programma. Het ontmoetingscentrum aan de achterzijde van de Jacobskerk is de hele nacht geopend, er wordt gezorgd voor voedsel voor de nacht, ook kan men elkaar ontmoeten bij SPEL of KLETSPOT. Gedurende de nacht zijn er vier korte liturgische momenten: KWART VOOR HEEL. Leander Grooten ontvangt in THE SKY(PE) IS THE LIMIT inspirerende Winterswijkse gasten. Via internet wordt ondertussen contact gelegd met mensen in tijdszones waar Pasen al is begonnen. In de Jacobskerk zijn de NACHTKLANKEN. Jessica Heesen neemt de bezoekers mee in de meditatieve klankwereld van klankschalen en chimes, Wim Ruessink geeft klank aan liederen en muziek tegen het donker. Om 5.00 uur start een mini-pelgrimage. Onderweg wordt de St.Jacobuskerk bezocht. Daar vormen de veertien kruiswegstaties onderdeel van de wandeling. Om 6.28 uur is de zonsopgang, daarna wordt de Nacht naar Licht afgesloten met een DAGERAADSDIENST om 7.00 uur in de Jacobskerk. De Nacht naar Licht kan op elk willekeurig moment worden bezocht en meebeleefd.

Hier kunt u het programma van de Nacht naar Licht downloaden (twee pagina's!)

Download het Programma Nacht naar Licht (pagina 1)

Download het Programma Nacht naar Licht (pagina 2)

Dankdienst Bethel Kerk Den Haag (bekend als de asiel-kerk)
Zoals u in Kerkenwerk 256 heeft kunnen lezen is een delegatie van onze gemeente ook naar Den Haag geweest om de daar verblijvende asielzoekers in de Bethelkerk te steunen. Onlangs heeft daar een dankdienst plaatsgevonden en de tekst van de preek kunt u desgewenst lezen: Dankdienst Bethelkerk

Noach, een musical voor jong en oud (5 en 6 oktober)
We zijn op zoek naar zangers en acteurs voor een musical. Op 5 en 6 oktober zal de musical ‘Noach’ worden opgevoerd in de Zonnebrinkkerk. Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink leggen momenteel de laatste hand aan het script en de muziek. De werkgroep die de musical organisatorisch en praktisch begeleidt is nu op zoek naar enthousiaste zangers, acteurs, figuranten en andere vrijwilligers. Jong, oud, gepokt en gemazeld, nieuwsgierig, wel of geen binding met de kerk, handig en enthousiast: iedereen is welkom! Op zondagochtend 7 april is er om 11.30 uur in de Zonnebrinkkerk een bijeenkomst waarin meer informatie wordt gegeven. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is handig: Ik meld mij aan!

Wijzigen emailadres voor de zondagsbrief
Het gebeurt steeds vaker dat ontvangers van de zondagsbrief een ander emailadres krijgen en de zondagsbrief dan natuurlijk graag op hun nieuwe emailadres willen ontvangen. Om vergissingen te voorkomen kunt u het beste uw wijziging via de website opgeven: ga naar de knop zondagsbrief en helemaal onderaan vindt u een link om uw emailadres te wijzigen: de webmaster heeft zowel uw oude als uw nieuwe emailadres nodig!

Kerkelijke emailadressen
Het gebeurt veel dat gemeenteleden bijv. een predikant per email willen bereiken en dan een typefout maken in het emailadres of zelf bedenken dat het emailadres wel zus of zo zal zijn; uw email komt dan niet binnen bij de predikant, maar bij de webmaster.
Op de website vindt u bij alle predikanten en andere functionarissen een email-link en als u die gebruikt komt uw email altijd op de juiste plaats terecht; maak aub gebruik van deze handige functie.

Jacobskerk officiële trouwlocatie!
De Jacobskerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Winterswijk. Dit betekent dat naast het kerkelijk huwelijk nu ook het burgerlijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in de Jacobskerk kan worden afgesloten. Wilt u daarover nadere informatie, download dan de folder:
Download hier de folder Jacobskerk Trouwlocatie

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2019: geen data bekend

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2019: 04-04, 09-05, 06-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2019: 21-03, 09-05, 23-05, 20-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2019: (vervolgdata nog niet bekend)
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag)
2019: 01-04, 06-05, 10-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 10.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2019: 11-04, 16-05, 27-06
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Wijken en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Pasen 21 en 22 april
Hemelvaartsdag 30 mei
Pinksteren 9 en 10 juni
Kerst 25 en 26 december

Vakanties schoolseizoen 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Meivakantie 27 april 2019 t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 20 juli 2019 t/m 1 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Vredenseweg 146, telefoon 06 - 2340 4590
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Acacialaan 26, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com