Menu:

Laatste Nieuws

Website up-to-date?
Mocht u op onze website onvolledige of niet correcte informatie aantreffen, wilt u dat dan doorgeven aan de webmaster? Hartelijk dank! Email webmaster

Muziekvesper Music Jacobi
Musica Jacobi, de Kerk&Muziekserie van de Jacobskerk start het nieuwe jaar op zondag 14 januari om 19.00 uur met een muziekvesper. Medewerking aan de vesper wordt verleend door de virtuoze blokfluitiste en fagottiste Hanne Feldhaus. Zij is woonachtig in het Duitse Vreden, daar heeft ze een uitgebreide les- en concertpraktijk. In de muziekvesper krijgen blokfluit-, fagot,- orgel- en klavecimbelcomposities een plaats. Zo klinken werken van onder andere Bach en Telemann. Soms is dat reden tot verstilling, maar op andere momenten juist tot uitbundigheid. Verder wordt medewerking verleend door cantor-organist Wim Ruessink en lector Henk Vis. Musica Jacobi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Winterswijk en vrij toegankelijk. Wel wordt er bij de uitgang gecollecteerd.

Foto's van kerkelijke activiteiten
In de Fotogalerij vindt u op pagina 1 foto-links van foto's die tijdens kerkelijke activiteiten zijn gemaakt; als er foto's zijn gemaakt tijdens doopdiensten door de huisfotograaf, dan vindt u die foto's daar ook (als de doopouders daar geen bezwaar tegen hebben).

Preekvoorziening
Alie Schreurs onderhoudt de contacten met gastpredikanten. Haar gegevens: Venestraat 1a, tel. 515 531, of per email: e-mail preekvoorziener

Aanmelden voor de zondagsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de zondagsbrief, controleer dan zorgvuldig of u niet per ongeluk een schrijffout in uw emailadres hebt gemaakt; als daarin een fout zit, ontvangt u geen zondagsbrief, ook al kreeg u wel de melding dat u zich heeft aangemeld. Dank voor uw medewerking.

Als u één van onze kerkgebouwen of zalen van ons Kerkelijk Centrum De Zonnebrink wilt bespreken of wilt overleggen over een rouw- of trouwdienst, dan kunt u onze kosters als volgt bereiken:
- per email: Mail de kosters
- telefonisch: 06 – 23 53 05 08

Gemeenteavond
2018: 03 april

De gemeenteavonden vinden plaats in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink, aanvang 20.00 uur

Vergaderdata Moderamen (donderdagmiddag)
2018: 11 januari, 08 februari, 15 maart, 26 april, 03 mei, 07 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink

Vergaderdata Kerkenraad (op donderdag):
2018: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata College van Diakenen
2018: nog niet bekend

Vergaderdata College van Kerkrentmeesters
Dagelijks Bestuur (op maandag):
2018: 5 februari, 5 maart, 16 april, 28 mei
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 13.30 uur
College voltallig (op donderdag):
2018: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 26 april, 14 juni
Alle vergaderingen in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink om 20.00 uur

Vergaderdata Secties en Taakgroepen
De Secties en de Taakgroepen vergaderen 6x per seizoen op door hen zelf vast te stellen momenten

Belangrijke kerkelijke data:
Kerst 25 en 26 december 2017
Goede vrijdag 30 maart 2018
Pasen 1 en 2 april 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Pinksteren 20 en 21 mei 2018
Kerst 25 en 26 december 2018

Vakanties schoolseizoen 2017/2018
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Bloemengroet Jacobskerk en Zonnebrink
Elke zondag staan er in beide kerken prachtige bloemen. Na afloop van de kerkdiensten gaan deze bloemen als groet van de gemeente naar gemeenteleden die, om welke reden dan ook, wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook u kunt daarvoor namen van gemeenteleden aandragen bij de onderstaande personen:
Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon 51 59 36
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
Voor de vacante secties:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon 53 33 34
e-mail: b.dondergoor@gmail.com
Voor de secties van ds. Parmentier:
Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel: 522823,
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl
Voor de secties van ds. Hovinga:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon 51 50 69
e-mail: rmk.mechielsen@gmail.com
Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien van Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon 56 93 60
e-mail: josvschie@hotmail.com