Menu:

De Vrees contact- en ontmoetingsmiddag voor senioren

Gezellige middagen georganiseerd vanuit de kerk, bedoeld voor iedereen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en het fijn vindt om anderen te ontmoeten, in een gemoedelijke sfeer en waarbij de ontspanning de boventoon voert. Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven. We komen bij elkaar in Gebouw De Vrees (P.J. Troelstrastraat).

Data (dinsdagen van 14.30 - 16.30 uur):
2016: 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december
2017: 24 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april en 30 mei (de afsluiting vindt plaats met een verrassing)

Autovervoer
Mocht u niet in staat zijn zelf voor vervoer van en naar Gebouw De Vrees zorg te dragen, dan kunt u contact opnemen met:
De heer G. Meinen, De Savornin Lohmanstraat 121, tel. 0543 - 514 406

Bij het kerkelijk bureau is een boekje verkrijgbaar met het hele seizoensprogramma. Daarin treft u alle data nog eens aan, en een toelichting op de programmaonderdelen.

Nadere inlichtingen:
Mevr. A. Bonnink, Waliënsestraat 132, tel. 0543 - 517 013

Ontvangstcomité:
De dames Annie Meinen, Gerda Beernink, Annie Olthof, Anne Bonnink en de heer Bert Bosvelt

U bent van harte welkom!